Jednostki sterujące magnetyczne

Poznaj nasze akcesoria magnetyczne

Siłę mocowania magnesówmożna regulować za pomocą jednostki sterującej. W praktyce oznacza to możliwość obniżenia powstawania deformacji spowodowanych działaniem zbyt wielkiej siły mocowania.

Wielką zaletą jednostki jest to, że dzięki niej uchwyt magnetyczny może przeprowadzić cykl odmagnetyzowania. W ten sposób dochodzi do (w zależności od rodzaju materiału obrabianego) odmagnesowania oraz łatwego odmocowania przedmiotu obrabianego z uchwytu magnetycznego.

Nie można zapomnieć również o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa, gdyż bezpiecznik blokuje uruchomienie maszyny aż do momentu włączenia magnesów.

Dla naszych elektromagnesów dostarczamy jednostki zasilające i sterujące typu CUE oraz CUET (z transformatorem). Jednostka zasila uchwyt prądem stałym o napięciu 110V. Wybór odpowiedniej jednostki zależy od mocy magnesu. W przypadku zestawu magnesów ważna jest suma mocy pobieranej poszczególnych magnesów.

Dla wytworzenia strumienia magnetycznego, elektromagnesy oraz magnesy elektropermanentne muszą być zasilane prądem elektrycznym. Przez zastosowanie jednostek zasilających i sterujących zwiększamy komfort eksploatacji magnesu. Jednostki zapewniają zasilanie odpowiednio dla poszczególnego typu urządzenia, przedłużając tym jego żywotność.

Dostarczane sterowniki:

  • CUE 850-110V IP00i, moc 850 W, wykonanie w karcie dla instalacji w maszynie;
  • CUE 850-110V IP54i, moc 850 W, wykonanie w szafce elektrycznej;
  • CUET 1250-110V IP00i, moc 1250 W, wykonanie w karcie dla instalacji w maszynie;
  • CUET 1250-110V IP54i, moc 1250 W, wykonanie w szafce elektrycznej;
  • CUET 2500-110V IP00i, moc 2500 W, wykonanie w karcie dla instalacji w maszynie;
  • CUET 2500-110V IP54i, moc 2500 W, wykonanie w szafce elektrycznej.

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco!

Partnerzy

Współpracujemy z renomowanymi markami

Logo firmy Pafana
Logo firmy Fatpol tools
Logo firmy Dolfamex
Logo firmy Walmag
Logo firmy Braillon
ul.Grafitowa 10 Radwanice
55-010 Święta Katarzyna k.Wrocławia
Profil firmy PHmet na Facebooku Profil firmy PHmet na Instagramie

Spółka zarejestrowana jest pod numerem KRS 0000158847 przez IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Wrocław Fabryczna z kapitałem zakładowym w pełni opłaconym i objętym w wysokości 744 000,00 zł.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGONA LATA 2014-2020

PODDZIAŁANIE 1.5.1 ROZWÓJ PRODUKTÓW I USŁUG W MŚP-KONKURSY HORYZONTALNE

Beneficjent

PHMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu

„Zwiększenie konkurencyjności PHMET Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie na rynek innowacji produktowej w postaci przenośników rolkowych niemagnetycznych”

planowane efekty

Wzrost przychodów ze sprzedaży zwiększenie zatrudnienia

Cele projektu

Zwiększenie innowacyjności oraz konkurencyjności rynkowej Spółki, dywersyfikacja produkcji zakładu,wdrożenie innowacji produktowej (przenośniki rolkowe niemagnetyczne) dla zwiększenia sprzedaży

wartość projektu

706 856,74 PLN

wkład funduszy europejskich (40%)

218 906,91 PLN

Logo Funduszy Europejskich Logo Funduszy Europejskich
Logo Rzeczpospolitej Polskiej
Logo Dolnego Śląska
Logo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego