Turbomill - uchwyt magnetyczny elektropermanentny


TurbomillElektropermanentne uchwyty magnetyczne Turbomill produkowane są w dwóch wariantach konstrukcyjnych: w wykonaniu o wzdłużnych liniach pola w kształcie prostokątnym oraz w wykonaniu o kształcie szachownicowym z biegunami kwadratowymi. Wyjątkowo stabilna konstrukcja uchwytu Turbomill zabrania jego deformacjom. Uchwyt jest również stabilny rozmiarowo. Gwarantujemy jego 100% wodoszczelność.

Dzięki uchwytom z serii Turbomill możemy zawsze zaoferować tylko najlepsze rozwiązanie.

Uchwyt Turbomill o wzdłużnych liniach pola

Sposób rozmieszczenia biegunów w uchwycie magnetycznym odznacza się maksymalnym wykorzystaniem siły mocowania. System odróżnia się od pozostałych systemów elektropermanentnych swoją unikalną konstrukcją. Nieprzerwane bieguny zapewniają maksymalne skoncentrowanie strumienia magnetycznego na przedmiot obrabiany, dzięki czemu system osięga wartości mocujących sięgających nawet 17 kg/cm2

Turbomill

Nowe wykonanie z oznaczeniem  NS charakteryzuje się biegunami o orientacji aktywnej. Przez zastosowanie wspomnianej technologii obniżono wysokość strumienia magnetycznego przy jednoczesnym zachowaniu siły mocowania. Strumień magnetyczny został skoncentrowany na powierzchnię mocującą magnesu. Niewątpliwą zaletą wzdłużnego układu linii pola jest duża zmienność przy stosowaniu adapterów pomocniczych. Można zastosować pomocnicze adaptery magnetyczne o różnych kształtach i wielkościach.

Uchwyty produkujemy w wykonaniach wyposażonych w różne podziałki biegunowe:

 • Turbomill 40 NS ? idealny dla dużych bloków, odlewów, płyt, ram itp. Szerokość biegunu 40 mm.
 • Turbomill 25 ? idealny dla elementów o średniej wielkości, form itp. Szerokość biegunu:  25 mm.
 • Turbomill 18 ? lekkie frezowanie. Szerokość biegunu 18 mm.

Uchwyt Turbomill o kwadratowym układzie linii pola

Rozmieszczenie biegunów w uchwycie magnetycznym pozwala na ich zastosowanie w obróbce elementów o średniej wielkości, takich jak formy. Bieguny kwadratowe zostały rozmieszczone szachownicowo z zastosowaniem zmiennego układu linii pola magnetycznego. Nacisk kładziono przede wszystkim na osiągnięcie maksymalnej powierzchni uchwytu w celu uzyskania dużej siły mocowania. Powierzchnie niemagnetyczne obniżono do minimalnego poziomu.

Turbomill 50S ? idealny dla elementów o średniej wielkości, form itp. Rozmiar biegunu 50x50 mm.

Obie wersje uchwytu Turbomill pozwalają na zastosowanie pomocniczych płyt magnetycznych.

Bloki adapterowe stałe
Bloki adapterowe można zastosować jako element podporowy, który umożliwi dostęp do obrabianego przedmiotu z pięciu stron podczas jedynej operacji mocowania.
W mniejszych warsztatach można zastosować płaskie bloki stalowe zmieniając tym samym długość biegunów. Obróbkę można więc przeprowadzać bez obaw o uszkodzenie powierzchni uchwytu magnetycznego.

Przesuwne bloki adapterowe
Przesuwne bieguny kompensują nieprawidłowości w kształcie obrabianego przedmiotu, takie jak różna grubość elementu lub nierówna powierzchnia. Zabraniają deformacji obrabianego przedmiotu oraz zapewniają jego  równość i płaszczyznowość. Montaż jest łatwy i może być przeprowadzony za pomocą dwóch kołków pozycyjnych.
Pomocnicze bloki magnetyczne można w łatwy sposób zdjąć za pomocą wkrętarki.Turbomill

Jednostki sterujące

Jednostki sterujące zostały zaprojektowane specjalnie dla całkowitego namagnesowania oraz późniejszego rozmagnesowania uchwytu i przedmiotu obrabianego.

Dla ułatwienia życia oferujemy naszym klientom niezawodną, wydajną, bezpieczną i wielofunkcyjną jednostkę sterującą. Nowa wyjątkowo stabilna  elektronika systemu umożliwia sterowanie prądu elektrycznego w celu osiągnięcia optylnego namagnesowania lub rozmagnesowania przedmiotu obrabianego. Jeżeli uchwyt nie jest wystarczająco namagnesowany, wyłącznik bezpieczeństwa umieszczony między uchwytem magnetycznym i maszyną zabroni włączeniu obrabiania.

Łączniki wyjściowe:

 • szybkie podłączenie kabla przy jednoczesnym zabezpieczeniu wodoszczelności;

 • łącznik zasilający wraz z pudełkiem umieszczono w przedniej lub tylnej części uchwytu.

Atuty Walker Magnetics:

 • możliwość komunikacji pomiędzy NC sterowaniem maszyny i jednostką sterującą magnesu za pomocą naszego łącznika RS232;

 • możliwość instalacji do centralnego sterownika maszyny;

 • certyfikacja CE;

 • wykonanie jednostki sterującej: karta albo system w szafie.

 • 12.jpg
 • 5.jpg
 • 7.jpg
 • 13.jpg
 • 10.jpg
 • 8.jpg
 • 11.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 2.jpg
 • 1.jpg
 • 6.jpg
 • 9.jpg