Magnesy


W naszej ofercie znajdą Państwo:

Magnesy1. MAGNESY TRWAŁE OPRAWKOWE TYPU NEODYM ? max. temperatura zastosowanie 100C. Charakteryzują się dużą siłą mocowania. Magensy te wbudowane są obwód ze stali o dużej przenikalności magnetycznej. Zakres od fi 12 do fi 20.

2. MAGNESY TRWAŁE TYPU NEODYM ? wymiary na żądan.

3. MAGNESY OPRAWKOWE TYPU ALCNIC ? max.temperatura zastosowania 400C. Zakres od fi 10 do fi 45. Magnes typu alcnico wbudowany w obwód ze stali o dużej przenikalności.

4. MAGNESY OPRAWKOWE TYPU FERRYT ? temp.zastosowanie 100C. Pierścień ferrytowy wbudowany w obwód ze stali o dużej przenikalności magnetycznej. Zakres od fi 17 do fi 57.

MagnesyMagnesy neodymowe (Nd-Fe-B) odniosły największy sukces rynkowy spośród grupy nowoczesnych magnesów typu ziemia rzadka-metal (Re-M). Swoje znakomite właściwości magnetyczne zawdzięczają związkowi Nd2Fe14B odkrytemu w 1984 r. Wytwarzane są metodami metalurgii proszków, a dzięki prasowaniu w polu magnetycznym lub obróbce plastycznej w podwyższonej temperaturze uzyskują strukturę anizotropową. Uzyskano dla nich rekordowo duże maksymalne gęstości energii (BH)max (ok. 400 kJ/m3). Magnesy te posiadają także duże wartości remanencji Br, podobne jak dla magnesów alnico, jednak ich pola koercji jHc są kilkudziesięciokrotnie wyższe, co umożliwia pracę w obecności silnych pól odmagnesowujących

Magnesy ferrytowe są najczęściej produkowanymi magnesami na świecie. Wytwarzane są z ferrytu baru (BaFe12O19) albo z ferrytu strontu (SrFe12O19) jako materiały izotropowe lub anizotropowe. Metody wytwarzania tych magnesów są zbliżone do sposobów produkcji innych materiałów ceramicznych. Przy produkcji magnesów anizotropowych operacja prasowania odbywa się w polu magnetycznym orientującym ziarna osiami łatwego namagnesowania wzdłuż linii sił pola. W procesie wytwarzania izotropowych magnesów ferrytowych podczas prasowania nie stosuje się zewnętrznego pola magnetycznego. Dlatego znacznie wyższe wartości podstawowych parametrów magnetycznych (około czterokrotnie większą gęstość energii (BH)max i około dwukrotnie wyższą remanencję Br) osiągają magnesy anizotropowe.

Magnesy alnico produkowane są masowo od ponad 50 lat. Swoją nazwę zawdzięczają składowi stopu, z którego są wytwarzane. Zawierają one 7-10% Al, 13-16% Ni, 20-40% Co i resztę Fe. Ponadto magnes alnico ma wprowadzane dodatki takie jak Cu (3-5%), Ti (1-8%) oraz Nb lub Ta. Magnesy alnico mogą być produkowane metodami metalurgicznymi (odlewy) albo metalurgii proszków (spiekanie).

W naszej ofercie znajduje się szeroka gama różnych magnesów.

 • 9.jpg
 • 3.jpg
 • 13.jpg
 • 7.jpg
 • 10.jpg
 • 2.jpg
 • 8.jpg
 • 12.jpg
 • 1.jpg
 • 5.jpg
 • 11.jpg
 • 6.jpg
 • 4.jpg